Rejestracja Czasu PracyEwidencja Czasu Pracy - KODEKS PRACY - Rejestracja Czasu Pracy

Ewidencja Czasu Pracy – KODEKS PRACY

Etatomierz + Kodeks Pracy (ewidencja czasu pracy).

Etatomierz + Kodeks Pracy

Ewidencja Czasu Pracy – wynikające obowiązki

Przepisy prawa pracy (Art. 149 § 1 KP) wskazują jednoznacznie podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika. To na pracodawcy spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji przedstawiający, w sposób rzetelny, stan faktyczny dotyczący przebiegu pracy konkretnego pracownika. Zgodnie z w/w artykułem celem prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika jest możliwość właściwego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

Pracodawca musi zatem spełnić dwa podstawowe wymogi:

 • Prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika
 • Udostępnić ewidencję pracownikowi na żądanie

kodeks czasu pracy

Korzystając z wersji Master masz pewność,
że pracujesz zgodnie z kodeksem pracy.

 

Zobacz więcej!

Etatomierz – system RCP,
który spełnia wymogi przepisów prawa pracy

Ewidencja Czasu Pracy - Kodeks Pracy

Kodeks Pracy

System Etatomierz to narzędzie, które zapewnia pracodawcę o spełnieniu wszystkich wymogów narzuconych na niego przez ustawodawcę. Przede wszystkim:

 • Etatomierz zapewnia, że ewidencja czasu pracy jest prowadzona rzetelnie i zgodnym z wymogami Kodeksu Pracy. W szczególności karta ewidencji czasu pracy spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, którego § 8 wskazuję, że karta ma zawierać:
  • czas pracy w poszczególnych dobach
  • czas pracy w niedziele i święta
  • czas pracy w porze nocnej
  • czas pracy w godzinach nadliczbowych
  • czas pracy w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
  • czas dyżurów,
  • urlopy i zwolnienia od pracy
  • inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy

   
  Ewidencja czasu pracy powinna być przechowywana przez okres 3 lat.

 • Moduł dostępu do ewidencji dla pracownika (moduł Web-pracownik) zapewnia pracodawcę o kolejnym obowiązku udostępnienia ewidencji na żądanie pracownika. W praktyce sprowadza się to do panelu na stronie WWW, gdzie pracownik może samodzielnie sprawdzić swoją ewidencję czasu pracy w dowolnej chwili. Poza spełnieniem wymogów prawnych, narzędzie to w ogromnym stopniu odciąża pracowników kadr, którzy bez wsparcia systemu Etatomierz zobligowani są do każdorazowego sporządzania kart czasu pracy i wręczania ich pracownikom.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Każdy pracodawca, bez względu na liczbę zatrudnionych osób, może zostać skontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Podczas kontroli inspektorzy oprócz szeregu innych dokumentów, żądają dokumentacji związanej z czasem pracy. Kontrola dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników jest bardzo szczegółowa i chcąc mieć pewność, że pracodawcy stosują przepisy kodeksu pracy obejmuje dwa podstawowe obszar:

 • Obszar planowania czasu pracy – harmonogram pracy
 • Obszar realizacji plany pracy – karta ewidencji czasu pracy

System rejestracji czasu pracy Etatomierz przechowuje dane o czasie pracy, które w bardzo prosty sposób można wydrukować i załączyć do dokumentacji. Jednak samo formalne spełnienie wymogów (posiadanie dokumentacji) nie gwarantuje spokoju pracodawcy. Dokumenty są analizowane pod kątem merytorycznym, stąd już na etapie planowania pracy i następnie realizacji planu, pracodawca musi zagwarantować zgodność z przepisami prawa pracy.

Niezbędnym narzędziem w tym procesie, okaże się Etatomierz Master (ewidencja czasu pracy – Master), który wspiera planowanie i rozliczanie czasu pracy zgodnie z kodeksem pracy. Już podczas tworzenia harmonogramów system kontroluje czy pomiędzy zmianami zachowany jest dobowy odpoczynek, tygodniowy odpoczynek limity godzin normatywnych i nadliczbowych. System wspiera wszystkie przewidziane przepisami prawa systemy czasu pracy:

 • Podstawowy system czasu pracy
 • Równoważny system czasu pracy
 • Praca w trybie ciągłym
 • Przerywany system czasu pracy
 • System skróconego tygodnia czasu pracy
 • System sprawdza czy zachowane zostały okresy odpoczynku, praca w porze nocnej, co najmniej jedna niedziela wolna w miesiącu – wszystko co pozwala zaplanować i rozliczyć czas pracy zgodne z Kodeksem Pracy.

  czytasz teraz

  CZYTASZ TERAZ:  Ewidencja Czasu Pracy – KODEKS PRACY

   

  Etatomierz + Kodeks Pracy (ewidencja czasu pracy).

  więcej…
  artykuły w kategorii

  Rejestracja Czasu Pracy – Raporty i wydruki

   

  Raporty, wydruki i zestawienia czasu pracy na potrzeby Oprogramowania Etatomierz (Rejestracja Czasu Pracy).
  więcej…

  Etatomierz – możliwości – Kontrola Czasu Pracy

   

  Możliwości i funkcje Oprogramowanie Etatomierz (kontrola czasu pracy)

  więcej…  czytasz teraz

  POLUB NAS!


   
   
  ODWIEDŹ NAS NA:
   
  social media - facebook
   
  Polityka cookies
  DANE KONTAKTOWE:
   
  Biuro Operacyjne - Krakow 30-009 Kraków, ul. Friedleina 6/120
  godziny otwarcia biura Pn-Pt 8:00 17:00
  numer telefonu BioSys (12) 378 95 37
  adres email
  © 2024 by rejestracja-czasu-pracy.eu