Rejestracja Czasu PracyObszary integracji - Rejestracja Czasu Pracy

Obszary integracji

Integracje naszego Systemu Rejestracji Czasu Pracy z innymi, zewnętrznymi programami. Kadry – płace, ERP i inne.

Obszary integracji systemów RCP

Proces integracji w każdym przedsiębiorstwie jest inny. Specyfika działania firmy wymaga każdorazowo dogłębnej analizy obszarów, za które odpowiadają poszczególne systemy, określenia czy i w jakim zakresie ma następować wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi obszarami i w końcu, określenia nadrzędności systemu w danym obszarze. Niemniej jednak najczęściej pojawiającymi się obszarami będą:

 • Pracownicy
 • Struktura firmy
 • Dane o czasie pracy
 • Dane o nieobecnościach w pracy

W zależności od potrzeb integracja może dotyczyć wszystkich wskazanych obszarów lub tylko wybranych. Nie ma znaczenia jaką metodę integracji zastosujemy (bazodanową czy plikową, ręczną czy automatyczną). We wszystkich przypadkach poprawnie przeprowadzona integracja może objąć interesujące nas informację.

Integrowane obszary: pracownicy, struktura firmy, urlopy i delegacje, czas pracy

Nasz doświadczony zespół programistów zapewnia o skuteczności każdej integracji.

 

Zobacz więcej!

Jakie obszary są integrowane?

Obszary integracji systemow rcp (np. pracownicy-czas-pracy)

Nadrzędność i kierunki integracji

Integracje - kadry płace, urlopy, czas pracy

Najczęściej spotykany układ integracji

W procesie integracji bardzo ważną kwestią jest określenie kierunku przepływu informacji, a co za tym idzie nadrzędności i podrzędności systemów.

 • NADRZĘDNOŚĆ – należy określić, dla każdego obszaru integracji, który system jest nadrzędny. Należy przez to rozumieć, że system może być nadrzędny w obszarze pracownicy, ale już w obszarze czas pracy będzie podrzędny (tak zresztą jest prawie zawsze).
 • KIERUNEK INTEGRACJI – po określeniu nadrzędności ustalamy kierunki wymiany danych. Kierunek wymiany danych powinien być zawsze od systemu nadrzędnego, do podrzędnego. Ponadto bardzo dobrą praktyką jest wymiana jednokierunkowa. W skrajnych przypadkach dopuszcza się wymianę dwukierunkową, jednak takie sytuacje należą do rzadkości i wymagają bardzo szczegółowej analizy zagrożeń.

 

Chcąc określić te parametry najlepszą metodą jest zadanie sobie pytania: Co chciałby robić i co osiągnąć operator systemu?

Obszar zdarzenia i czas pracy

Integracje - zdarzenia i czas pracy

Obszar: zdarzenia
i czas pracy

 • Opcja 1: Klient chce pobierać z Etatomierza do Kadr zarejestrowane zdarzenia w postaci:
  • Wej/Wyj Skrajne – pierwsze wejście i ostatnie wyjście (bez względu na grafik)
  • Wej/Wyj Każde – każde zarejestrowane wejście i wyjście pracownika (bez względu na grafik)
  • Wej/Wyj Grafik – pierwsze wejście i ostatnie wyjście odpowiadające planowi pracy
  • Każde WCP ST/KN – Wyjście w Czasie Pracy każde bez względu na grafik
 • Opcja 2: Klient chce pobierać z Etatomierza do Kadr wyliczony czas pracy/przerw w postaci:
  • Czas Pracy Rzeczywisty zestawiony z grafikiem (w odniesieniu do planu pracy)
  • Czas Pracy Normatywny (wynikający z grafiku na potrzeby PIP)
  • Czas Przebywania w Pracy (rzeczywisty nie mający nic wspólnego z grafikiem)
  • Czas przerw wyliczony sumarycznie dla każdego dnia
  • Nadgodziny 50%/100%

Obszar urlopy i nieobecności

Integracje systemów RCP - nieobecności i urlopy pracowników

Obszar: urlopy i nieobecności

 • Klient chce wprowadzać nieobecności :
  • Tylko w Etatomierzu i wysyłać je do Kadr wraz z Czasem Pracy
  • Tylko w Kadrach i wysyłać je do Etatomierza na potrzeby pełnej ewidencji czasu pracy
  • Tylko w Kadrach i nie wysyłać ich do Etatomierza (w Etatomierzu nie będzie obsługi nieobecności)
  • Tylko w Etatomierzu i nie wysyłać ich do Kadr
  • W Etatomierzu i w Kadrach niezależnie bez wymiany informacji w tym zakresie

Obszar pracownicy i struktura firmy

integracje - pracownicy i struktura firmy

Obszar: pracownicy i struktura firmy

 • Klient chce pobierać następujące dane o pracownikach:
  • Numer ID
  • Imię i nazwisko
  • Numer karty
  • Grupę
  • Stanowisko
  • Wszystkie grupy czy tylko wybrane

czytasz teraz

CZYTASZ TERAZ:Obszary integracji

 

Integracje naszego Systemu Rejestracji Czasu Pracy z innymi, zewnętrznymi programami. Kadry – płace, ERP i inne.
więcej…
artykuły w kategorii

Metody integracji

 

Opis metod integracji systemów Rejestracji Czasu Pracy. Wymiana danych może być prosta (plikowa) albo zaawansowana (tabele MS SQL).
więcej…

Korzyści z integracji

 

Integracje systemów mają na celu przyspieszenie wymiany danych pomiędzy różnymi systemami. Największą zaletą jest oszczędność czasu.
więcej…czytasz teraz

POLUB NAS!


 
 
ODWIEDŹ NAS NA:
 
social media - facebook
 
Polityka cookies
DANE KONTAKTOWE:
 
Biuro Operacyjne - Krakow 30-009 Kraków, ul. Friedleina 6/120
godziny otwarcia biura Pn-Pt 8:00 17:00
numer telefonu BioSys (12) 378 95 37
adres email
© 2024 by rejestracja-czasu-pracy.eu