Rejestracja Czasu PracyKorzyści z integracji - Rejestracja Czasu Pracy

Korzyści z integracji

Integracje systemów mają na celu przyspieszenie wymiany danych pomiędzy różnymi systemami. Największą zaletą jest oszczędność czasu.

INTEGRACJA – Inwestycja, które procentuje!

Czym jest integracja?

Pod pojęciem integracji należy rozumieć całokształt działań, które mają na celu zespolenie różnych systemów (np. komputerowych) w taki sposób, by mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów.
Samo pojęcie „system” ma dużo szersze znaczenie i w dzisiejszych czasach realizowane jest na różnych płaszczyznach – np. integracja systemów monetarnych czy systemów miar i wag.
Jednak w odniesieniu do systemów informatycznych, sprowadza się to do działań polegających na wymianie danych pomiędzy niezależnymi systemami, ich scaleniem i ujednoliceniem, i w konsekwencji podniesieniem efektywności działania obydwu systemów.

Korzyści płynące z integracji

Dobrze wykonana integracja to dodatkowe korzyści finansowe – oszczędność czasu, zwiększenie wydajności.

 

Zobacz więcej!

Jakie korzyści płyną z integracji?

Korzyści z integracji w obszarze IT to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy.
 

Korzyści finansowe

Oszczędność czasu, która bezpośrednio przekłada się na oszczędność finansową jest najbardziej widoczną zaletą pracy na zintegrowanych systemach. Raz prowadzone dane, mogą być wielokrotnie przetwarzane przez różne systemy. Podejście do analizy danych i ich aktualizacja, dokonywana jest w jednym dedykowanym miejscu co w znakomity sposób upraszcza i przyspiesza korzystanie z systemów.

Eliminacja błędów w systemie

Kontrola poprawności danych w systemach IT, jest kluczową sprawą zapewniającą o poprawnym działaniu całego systemu. Synchronizacja danych pomiędzy systemami eliminuje słaby punkt, jakim jest „przenoszenie danych w sposób ręczny”. Nie mówiąc już o skrajnościach, gdzie ręcznie wprowadzamy te same dane do różnych systemów (co nadal jest bardzo częstą praktyką), kopiowanie dużych ilości danych i ich import do innych systemów, bardzo często są powodem trudnych do zdiagnozowania błędów.

Spójność danych i możliwość szczegółowej analizy

Zintegrowane systemy, dają znacznie większe możliwości analizy danych. Bardzo często w firmach funkcjonuje kilkanaście niezależnych systemów, do których obsługi potrzeba określonej liczby pracowników. Przygotowanie raportu, obejmującego kilka obszarów, obsługiwanych przez różne programy i osoby, staje się zadaniem wręcz niemożliwym. Przysłowiowy Kowalski zostaje „po godzinach” by zebrać dane z różnych systemów, podane zazwyczaj w różnej formie i przygotować jedno wspólne zestawienie. Urasta to do ranki wydarzenia w całym dziale, gdyż jest bardzo czasochłonne – a wcale nie musi być!

Przy zintegrowanych systemach, już w procesie planowania integracji, kładzie się ogromny nacisk na poprawność i format wymiany danych. Zestawienia, obejmujące różne systemy generowane i prezentowane są w sposób jednolity i spójny. Dzięki temu, raport prezentujący ogólne informacje (np. czas pracy) może zostać wzbogacony o dane znajdujące się w systemie planowania produkcji i prezentować tym samym znacznie dokładniejsze dane o czasie, jaki pracownik spędził nad konkretnymi czynnościami.

Synergia – wspólne działanie daje lepszy efekt

To oczywista prawda, którą na co dzień stosujmy. Efekt zorganizowanej pracy zespołowej, jest wyższy niż suma efektów działań indywidualnych. Można przywołać mnóstwo przykładów potwierdzających tą tezę. Posłużmy się najprostszym:

Dwie osoby działając razem, są w stanie podnieść szafę ważącą 35kg. Gdyby każda z nich chciała spróbować zrobić to samodzielnie, nabawiła by się tylko kontuzji , gdyż jest w stanie podnieść maksymalnie 20kg. Zatem samodzielnie nie są w stanie osiągnąć celu (suma działań indywidualnych jest zerowa), natomiast współpracując (działając synergicznie) efektem ich pracy jest wykonanie zadania.

Identyczne sytuacje spotkamy w procesach informatycznych.

Posłużmy się przykładem z życia:

W firmie produkcyjnej funkcjonują dwa systemy dyscyplinujące pracowników:

  • System rejestracji czasu pracy oparty na czytnikach biometrycznych
  • System monitoringu wizyjnego oparty na kamerach przemysłowych

Ponieważ, kierownicy produkcji ciągle zgłaszają problem ze spóźniającymi się pracownikami, którzy nie są gotowi do pracy o wyznaczonej porze, a system rejestracji czasu pracy nie wykazuje spóźnień, dyrektor pionu produkcji zlecił zdiagnozowanie problemu i przedstawienie rozwiązania.
Kierownictwo produkcji, z systemu rcp otrzymało wykaz godzin pracy pracowników. Następnie udało się do pracowników ochrony, by prześledzić nagrania z monitoringu i sprawdzić czy w danych godzinach pracownik faktycznie rozpoczynał pracę. Po analizie materiału video, która zajęła kilka godzin, okazało się, że pracownik, owszem rejestrował rozpoczęcie czasu pracy, ale zaraz potem udawał się do szatni, tam przygotowywał do pracy,a na halę produkcyjną wchodził 15min później. Zestawienie tych informacji było kluczowe dla dyrekcji, gdyż każda z nich podana osobno nic nie wnosiła do sprawy.

Integracja rozwiązuje problem

Wdrażając system fotorejestracji pracowników (zintegrowany system monitoringu oparty o kamery IP oraz system rejestracji czasu pracy) dyrekcja, zapewniła kierownictwu produkcji, natychmiastowy dostęp do takich zestawień. To system samoczynnie wybiera ujęcie kamery w chwili rejestracji pracy, na którym widać czy pracownik jest w uniformie roboczym, czy posługuje się swoją kartą itd. Pozwala to na bieżąco dyscyplinować pracowników, oszczędzać czas kierownictwa i w efektywny sposób wykorzystać wdrożone systemy.

czytasz teraz

CZYTASZ TERAZ:Korzyści z integracji

 

Integracje systemów mają na celu przyspieszenie wymiany danych pomiędzy różnymi systemami. Największą zaletą jest oszczędność czasu.
więcej…
artykuły w kategorii

Obszary integracji

 

Integracje naszego Systemu Rejestracji Czasu Pracy z innymi, zewnętrznymi programami. Kadry – płace, ERP i inne.
więcej…

Metody integracji

 

Opis metod integracji systemów Rejestracji Czasu Pracy. Wymiana danych może być prosta (plikowa) albo zaawansowana (tabele MS SQL).
więcej…czytasz teraz

POLUB NAS!


 
 
ODWIEDŹ NAS NA:
 
social media - facebook
 
Polityka cookies
DANE KONTAKTOWE:
 
Biuro Operacyjne - Krakow 30-009 Kraków, ul. Friedleina 6/120
godziny otwarcia biura Pn-Pt 8:00 17:00
numer telefonu BioSys (12) 378 95 37
adres email
© 2024 by rejestracja-czasu-pracy.eu