Rejestracja Czasu PracyRejestracja Czasu Pracy - Raporty, wydruki i zestawienia

Rejestracja Czasu Pracy – Raporty i wydruki

Raporty, wydruki i zestawienia czasu pracy na potrzeby Oprogramowania Etatomierz (Rejestracja Czasu Pracy).

Rodzaje raportów

System rejestracji czasu pracy Etatomierz, dostarcza bardzo szczegółowych informacji i przebiegu pracy. Moduł raportowania, skupia trzy zasadnicze obszary, które interesują działy kadr. Ze względu na przepisy prawa pracy narzucające obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy (nasz art. o kodeksie pracy ) są to:

 • Obszar realizacji planu pracy z uwzględnieniem norm czasu pracy – ewidencja roczna czasu pracy
 • Obszar szczegółowej ewidencji dobowej pracownika uwzględniającej: spóźnienia, ucieczki oraz godziny nadliczbowe
 • Obszar ewidencji urlopów i nieobecności

Raporty, wydruki, zestawienia...

Etatomierz daje Ci nieograniczone możliwości raportowania.

 

Zobacz więcej!

Roczna karta ewidencji czasu pracy

Roczna ewidencja czasu pracy to zestawienie, które należy do podstawowych raportów sumarycznych prezentujących czas realizację planu pracy w ujęciu rocznym. Na jednej stroni A4, przeznaczonej dla jednego pracownika zebrane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

 • planu pracy
 • normy godzinowej
 • ilości przepracowanych godzin w każdym dniu w obrębie całego roku
 • rodzajów nieobecności: urlopy, zwolnienia chorobowe i inne
 • wymiaru urlopu przysługującego oraz wykorzystanego
 • ilości nieobecności nieusprawiedliwionych (NN)

Wszystkie te informacje, są przedstawione w postaci ilościowej. Nie wynika z nich jednoznacznie, o której godzinie w danym dniu pracownik rozpoczynał pracę, kiedy realizował odpoczynek dobowy czy weekendowy. Do tego typu szczegółowych danych służy kolejny obszar raportowania: szczegółowa dobowa ewidencja godzin pracy

Dobowa ewidencja godzin pracy

Dobowa rejestracja czasu pracy godzin pracy pracownika, jest szczegółowym zestawieniem prezentującym nie tylko czas pracy w ujęciu dziennym, ale przede wszystkim godziny rejestracji wejścia i wyjścia z pracy oraz innych składowych takich jak: wyjścia prywatne, służbowe. Każdy dzień poddawany jest osobnej analizie i raport prezentuje:

 • czas pracy zgodny z planem pracy
 • wszelkie odchylenia:
  • na minus – spóźnienia, ucieczki, wyjścia prywatne nie wliczane do czasu pracy
  • na plus – praca poza godzinami normatywnymi, godziny nadliczbowe, godziny do odbioru.

Karta dziennej ewidencji czasu pracy jest podstawowym narzędziem analizy, dla bezpośrednich przełożonych, którzy dzięki niej mogą w jednoznaczny sposób zdyscyplinować podległy im personel. Rejestracja czasu pracy w taki sposób pozwala nie tylko na podgląd, ale również wydruki odpowiednich raportów.

Ewidencja urlopów i nieobecności a Rejestracja Czasu Pracy

Prowadzenie ewidencji urlopów i nieobecności jest bardzo ściśle powiązane z poprawnie prowadzoną ewidencją czasu pracy. Wykaz prezentujący wykorzystanie przysługującego urlopu, jest dokumentem zawierającym wszystkie niezbędne informacje o nieobecnościach pomniejszających podstawę urlopu jak również o innych nieobecnościach nie mających wpływu na podstawę urlopu. Zawiera on:

 • wymiar urlopu zaległego
 • wymiar urlopu przysługującego w bieżącym roku kalendarzowym
 • ilość wykorzystanych nieobecności zmniejszających podstawę urlopu
 • określenie dni, w których konkretny rodzaj nieobecności był wykorzystany
  vilość pozostałego urlopu do wykorzystania

System Etatomierz posiada funkcjonalność, która w pełni wspiera zarządzanie urlopem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. System samoczynnie nalicza przysługujący urlop, na podstawie wymiaru etatu danego pracownika i informacji o podstawie urlopu. Moduł zarządzający urlopem, pozwala przepisać urlop niewykorzystana w bieżącym roku na rok kolejny i wykorzystuje go w chronologiczny sposób (najstarszy urlop wykorzystany zostanie jako pierwszy).

czytasz teraz

CZYTASZ TERAZ:Rejestracja Czasu Pracy – Raporty i wydruki

 

Raporty, wydruki i zestawienia czasu pracy na potrzeby Oprogramowania Etatomierz (Rejestracja Czasu Pracy).
więcej…
artykuły w kategorii

Ewidencja Czasu Pracy – KODEKS PRACY

 

Etatomierz + Kodeks Pracy (ewidencja czasu pracy).

więcej…

Etatomierz – możliwości – Kontrola Czasu Pracy

 

Możliwości i funkcje Oprogramowanie Etatomierz (kontrola czasu pracy)

więcej…czytasz teraz

POLUB NAS!


 
 
ODWIEDŹ NAS NA:
 
social media - facebook
 
Polityka cookies
DANE KONTAKTOWE:
 
Biuro Operacyjne - Krakow 30-009 Kraków, ul. Friedleina 6/120
godziny otwarcia biura Pn-Pt 8:00 17:00
numer telefonu BioSys (12) 378 95 37
adres email
© 2024 by rejestracja-czasu-pracy.eu